Szakirányú továbbképzések

Környezet- és vízgazdálkodási szakmérnök

Tájékoztató
Órarend
Tantárgyak

1. félév 2. félév
KG1101L
AGRO- ÉS HIDROMETEOROLÓGIA
KG1201
ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELEM
KG1102L
FÖLDMÉRÉSTAN ÉS TÉRINFORMATIKA
KG1202
KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLATOK
KG1103L
KÖRNYEZETJOGI ÉS SZAKIGAZGATÁSI ISMERETEK
KG1203
HULLADÉKGAZDÁLKODÁS
KG1104L
KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS ALAPJAI
KG1204
ÖNTÖZÉSTECHNIKA
KG1105L
KÖRNYEZETI VÁLLALATIRÁNYÍTÁS
KG1205
TALAJVÉDELEM, MELIORÁCIÓ, TALAJREMEDIÁCIÓ
KG1106L
KÖRNYEZET- ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI PROJEKTTERVEZÉS ÉS -MENEDZSMENT
KG1206
ÜZEMI GYAKORLAT
KG1107L
KÖRNYEZET- ÉS VÍZANALITIKA
KG1207
VÍZGAZDÁLKODÁSI LÉTESÍTMÉNYEK
KG1108L
KÖRNYEZETVÉDELMI MÉRÉSTECHNIKA
KG1208
Vízvédelem és szennyvíztisztítás
KG1109L
VÍZGAZDÁLKODÁS ALAPJAI
KG1209
SZAKDOLGOZAT

KG1110L
VÍZKÉSZLET-VÍZGAZDÁLKODÁS

KG2001
Környezet-, és vízvédelmi és monitoring

Vissza a lap tetejére


Légiközlekedési-hajózó szakmérnök

Tájékoztató
Órarend
Tantárgyak

1. félév 2. félév 3. félév
    RG1301
SZAKMAI ANGOL III.
    RG1302
GYAKORLAT III.
    RG1303
LÉGIJÁRMŰVEK ÜZEMELTETÉSI ELJÁRÁSAI
    RG1304
RÁDIÓFORGALMAZÁS
    RG1305
REPÜLŐ-SZEMÉLYZETI EGYÜTMŰKÖDÉS
    RG1306
RÁDIÓ ÉS RADARTECHNIKA
    RG1307
REPÜLŐGÉP ROBOTTECHNIKA
    RG1308
SZAKDOLGOZAT

vissza a lap tetejére


Minőségirányítási szakmérnök

Tájékoztató
Órarend
Tantárgyak

1. félév 2. félév

MIT1101
MATEMATIKAI STATISZTIKA I.

MIT1201
MATEMATIKAI STATISZTIKA II.
MIT1102
MINŐSÉGMENEDZSMENT RENDSZEREK
MIT1202
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS II.
MIT1103
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS I.

 
MIT1203
MÉRÉS- ÉS MINŐSÉG-ELLENŐRZÉS II.
MIT1104
SZABVÁNYOSÍTÁSI ÉS JOGI ISMERETEK

 
MIT1204
TERMÉK MINŐSÉGTERVEZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE
MIT1105
FOLYAMATTERVEZÉS

 
MIT1205
GYÁRTÁSI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA
MIT1106
INFORMATIKA

 
MIT1206
GYÁRTÓESZKÖZÖK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA
MIT1107
HUMÁNMENEDZSMENT

 
MIT1207
TECHNOLÓGIAILAG HELYES TERVEZÉS
MIT1108
EU ISMERETEK

 
MIT1208
SZAKDOLGOZAT
MIT1109
MÉRÉS- ÉS MINŐSÉG-ELLENŐRZÉS I.

 
ITM1209
AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK
MIT1110
KARBANTARTÁS

 
 
MIT1111
TERMELÉSI LOGISZTIKA

 
 

Vissza a lap tetejére


Munkavédelmi és Munkavédelmi szakmérnök

Tájékoztató szakmérnök / szakember
Órarend
I.évf  II. évf.
Tantárgyak

1. félév 2. félév 3. félév 4. félév
MV1101
Munkavédelem elméleti alapjai
MV1201
VILLAMOSSÁG BIZTONSÁGTECHNIKÁJA
MV1301
FOGLALKOZÁSI ÁRTALMAK
MV1401
LOGISZTIKAI BIZTONSÁG
MV1102
Munkaélettan
MV1202
VILÁGÍTÁSTECHNIKA
MV1302
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK
MV1402
FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY
MV1103
Munkalélektan
MV1203
FŰTÉS, SZELLŐZÉS, KLIMATIZÁLÁS
MV1303
GÉPEK BIZTONSÁGA
MV1403
MUNKAHIGIÉNE ÉS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS
MV1104
Munkahelyi mentálhigiéné
MV1204
ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM
MV1304
TECHNOLÓGIAI FOLYAMATOK BIZTONSÁGA
MV1404
ESETTANULMÁNY (ÜZEMLÁTOGATÁS)
MV1105
Szakmai kommunikáció, módszertan
MV1205
KÉMIAI BIZTONSÁG
MV1305
LÉTESÍTÉS ÉS LÉTESÍTMÉNYEK BIZTONSÁGA
MV1405
SZAKDOLGOZAT
MV1106
Vállalkozásmenedzsment
MV1206
MUNKAVÉDELMI JOGI ÉS ELJÁRÁSI ISMERETEK
MV1306
KOCKÁZATELEMZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS
MV2402
LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM
MV1107
Szabványosítás és minőségirányítás
    MV2403
KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG
MV1108
Tűzvédelmi ismeretek
     
MV1109
Ergonómia
     

Vissza a lap tetejére


Tüzvédelmi szakmérnök

Tájékoztató
Órarend
I.évf. II. évf.
Tantárgyak

1. félév 2. félév 3. félév 4. félév
TV1101
MÉRNÖKI FIZIKA
TV1201
KÖZMŰÉPÍTÉS
TV1301L
VILLAMOSSÁG TŰZBIZTONSÁGA

 
TV1401
TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK TERVEZÉSE
TV1102
HŐ- ÉS ÁRAMLÁSTAN

 
TV1202
TARTÓSZERKEZETEK TŰZVÉDELME
TV1302L
TŰZESETI DIAGNOSZTIKA ÉS REKONSTRUKCIÓ

 
TV1402
TŰZOLTÁS ÉS KÁRELHÁRÍTÁS
TV1103
TECHNIKAI ISMERETEK

 
TV1203
ÉPÜLETSZERKEZETEK TŰZVÉDELME
TV1303L
TŰZVÉDELMI IGAZGATÁS

 
TV1403
BIZTOSÍTÁSI SZAKISMERETEK
TV1104
ÉGÉS- ÉS OLTÁSELMÉLET

 
TV1204
VESZÉLYES ANYAGOK ÉS KÁRELHÁRÍTÁSUK (IPARBIZTONSÁG)
TV1304L
LÉTESÍTÉS ÉS HASZNÁLAT TŰZVÉDELME

 
TV1404
ESETTANULMÁNY (ÜZEMLÁTOGATÁS)
TV1105
TŰZVÉDELMI LABORATÓRIUMI GYAKORLATOK

 
TV1205
TŰZVIZSGÁLATTAN
TV1305L
TŰZMODELLEZÉS ÉS TŰZKOCKÁZAT-ELEMZÉS

 
TV1405
SZAKDOLGOZAT SZEMINÁRIUM
    TV1306L
MENTÉSEGÉSZSÉGÜGY, VESZÉLYPSZICHOLÓGIA

 
 
    TV1304L
LÉTESÍTÉS ÉS HASZNÁLAT TŰZVÉDELME
 

Vissza a lap tetejére