TDK, tehetséggondozás

TDK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Nyíregyházi Egyetem Műszaki és Agrártudományi Intézet Tudományos Diákköri Bizottsága pályázatot hirdet tudományos diákköri dolgozatok készítésére és azok nyilvános bemutatására. A TDK dolgozat bármilyen, önálló munka keretében feldolgozott témából benyújtható, a dolgozat terjedelme 30-50 oldal. A TDK dolgozat nem egyezhet meg szóról szóra a szakdolgozattal, témája azonos lehet, de a szakdolgozatnál rövidebb, tömörebb, és elsősorban a saját mérési eredményeket, megfigyeléseket, számításokat, következtetéseket tartalmazza.

A 2023. évi LI. házi TDK konferencia sikeres megszervezése érdekében az előzetes jelentkezés határideje:
2023. október 31.

Jelentkezési lap letöltése
1 oldalas összefoglaló minta letöltése

A részvételi szándékot a hallgatók Nagy Heriettánál (CA344) – a Műszaki és Agrártudományi Intézet titkárságán jelzik –, a kiadott jelentkezési lap kitöltésével, valamint az 1 oldal terjedelmű összefoglaló (melynek formai követelményei a csatolt mintapéldányon láthatók) nyomtatott és elektronikus formában történő leadásával. Az elektronikus változat adathordozón vagy e-mailben (nagy.henrietta@nye.hu, toth.csilla@nye.hu) is benyújtható. Jelentkezési lap a témavezetőnél vagy a tanszéki irodákban is igényelhető.

A TDK dolgozatok beadási határideje:
(2 példányban, a költségeket átvállaljuk!)
2023. november 15.

A gépelést, szövegszerkesztést egyénileg kell megoldani. A TDK dolgozat formai követelményeivel kapcsolatban később küldünk információt.

A 2023. évi intézeti (LI.) konferencia tervezett időpontja:
2023. november 22. szerda 13:00 - 18:00

Várjuk minden érdeklődő egyetemi hallgató jelentkezését!

Dr. Tóth Csilla
a TDT intézeti elnöke