In memoriam Dr. Pay Gábor

Dr. Pay Gábor

In memoriam Dr. Pay Gábor 

 

Mély megrendüléssel, döbbenettel és fájdalommal adjuk hírül, hogy 2023. október 12. napján, életének 55. évében türelemmel viselt, rövid betegség után elhunyt Dr. Pay Gábor főiskolai tanár kollégánk, a Műszaki és Agrártudományi Intézet oktatója. 

  

Dr. Pay Gábor a Nyíregyházi Egyetem és a Műszaki és Agrártudományi Intézet meghatározó dolgozója volt, aki kimagas elméleti felkészültséggel, és jelentős oktatási és kutatási tapasztalattal rendelkezett. Elvesztése pótolhatatlan űrt hagyott maga után. Kollégái és hallgatói egyaránt szerették és tisztelték, nagyra becsülték felkészültségéért, szakmai tudásáért, segítőkészségéért.  

Több mint 30 éves felsőoktatási tevékenysége alatt a forgácsolás alapjai, szerszámok tervezése, mechanizmusai, illetve az ún. gépelemek szakterületek szaktárgyait is oktatta. Kutatásaiban a fogaskerékhajtásokkal, speciális csigahajtásokkal, belső csigahajtásokkal, szerszámgépek optimalizálásával, hajtóművek fejlesztésével foglalkozott. 

Tudományos tevékenységén kívül széles körű szakmai, közéleti tevékenységet folytatott, 2004-től a Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Főiskolai Karának oktatási dékánhelyettese volt és azóta is folyamatosan oktatási tanácsadóként segítette az Egyetem Műszaki és Agrártudományi Intézetének munkáját. 

A korábbi Műszaki és Mezőgazdasági Kar Külügyi Bizottságának tagja volt 2003-tól, 2020-tól pedig az Egyetem Külügyi Bizottságának elnöki feladatait látta el. 2004-től aktívan vett részt a Tanulmányi és a Kreditátviteli Bizottság munkájában is. 2005-től a Debreceni Egyetemen működő Multidiszciplináris Doktori Iskola tagja, egyben alapítója is volt. 

Aktívan szervezte Egyetemünk nemzetközi kapcsolatait CEEPUS koordinátorként és az ERASMUS+ programon keresztül. Nemzetközi kapcsolatai kiterjedtek a romániai, lengyelországi, csehországi, ausztriai, szerbiai és szlovák műszaki egyetemek karaira. Rendszeresen részt vett nemzetközi tudományos konferenciákon és kiterjedt publikációs tevékenységet is folytatott. 

Mindenben számíthattunk rá akár az intézeti, számtalan egyeztetést igénylő nappali és levelező órarendek elkészítésében, akár az új tantervek készítésében, vagy éppen az angol nyelvű képzések szervezésében. 

Személyében egy olyan kollégát veszítettünk el, aki mindig optimista volt, akinek mindig volt egy vigasztaló és kedves szava a többiekhez, aki mindig segítette hallgatóit és munkatársait, és aki sohasem panaszkodott. 

Isten áldjon, Gábor! Nyugodj békében!  

Emléked sohasem felejtjük, kegyelettel megőrizzük!