In memoriam Drágár Péter

Dr. Drágár Péter arcképe

Dr. Drágár Péter1968-tól dolgozott a jogelőd intézményben, a Mezőgazdasági Főiskolán és közel 40 éven keresztül a gépelemek tárgy tantárgyfelelős előadója volt egészen nyugdíjazásáig. A gépész képzés indulásától fáradhatatlanul oktatta szakmaszeretetre a mérnök hallgatókat.

Okleveles mezőgazdasági gépészmérnök (1965), anyagmozgató szakmérnök (1976), gépészmérnök tanár (1977) képesítéseket, egyetemi doktori (1983) és főiskolai docens címet (1995) szerzett.

Elhívatottságából adódóan nagy súlyt helyezett a hallgatói kapcsolatok erősítésére, elmélyítésére, mind az oktatás-nevelésben, mind a tudományos munkában. E munka részeként bábáskodott a hagyományteremtő munkákban (évfolyam-, csoportfelelősi rendszer, hallgatói szakestek, gyűrűavató szakestélyek stb.). Országos szinten a Gépipari Tudományos Egyesület keretén belül szervezte a gépészmérnök hallgatók egyesületi életét, tudományos szárnypróbálgatását. Hallgatói szinte állandó és sikeres résztvevői voltak a kari és az országos tudományos diákköri konferenciáknak.

Kutatási területe a végtelenített hajtások üzemi vizsgálata, az anyagmozgatás (logisztika), a légigépek földi kiszolgálása volt. Számos országos és helyi szintű tanácskozásnak, szakmai konferenciának volt résztvevője, vagy rendezője. Több évtizedes aktív egyesületi tagságát a Gépipari Tudományos Egyesületben, a TIT Műszaki Szakosztályában, a Magyar Agrártudományi Egyesületben, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaságban nyugdíjasként is folytatta. Szerteágazó tevékenységét a szakma több kitüntetéssel ismerte el: Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója Érem (1976), Szocialista Kultúráért Érem (1982), Gépipari Tudományos Egyesületi Érem (1986, 1994), Egyetemi Tanácsos Cím (1998), Magyar Felsőoktatásért Érem (2001).

2005 szeptemberétől nyugalmazott főiskolai docensként segítette a tanszék munkáját.

Tudtuk, hogy beteg, mégis megdöbbentett eltávozása.  Emléke kitörölhetetlen, kegyelettel megőrzik a Tanszék és az Intézet munkatársai.

Isten áldjon, Peti! Nyugodj békében! Emléked sohasem felejtjük, kegyelettel megőrizzük!